Στο τυπογραφείο Δημιουργία στην Καρδίτσα προσπαθούμε να ανανεώνουμε τις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό μας. Ρωτήστε μας για νέους τύπους χαρτιού, τεχνικές εκτύπωσης αλλά και ειδικές δημιουργίες.

Δημιουργούμε και τυπώνουμε ιδέες 35 χρόνια.