Προσκλητήριο γάμου

Τρίπτυχο προσκλητήριο γάμου, χωρίς φάκελο (31,5×23 cm ανοιχτό)